Ценовник

Скопје - Инголштад

14:40:00 - 12:30:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Кичево - Инголштад

12:00:00 - 12:30:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Гостивар - Инголштад

13:00:00 - 12:30:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Тетово - Инголштад

13:40:00 - 12:30:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД

Куманово - Инголштад

15:25:00 - 12:30:00

во еден правец 4300 МКД

повратна 8000 МКД

студентски 0 МКД