Ценовник

Белград - Струга

00:00:00 - 08:00:00

во еден правец 1800 МКД

повратна 3300 МКД

студентски 0 МКД

Нови Сад - Струга

22:30:00 - 08:00:00

во еден правец 2100 МКД

повратна 3600 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Струга

03:00:00 - 08:00:00

во еден правец 1030 МКД

повратна 2000 МКД

студентски 0 МКД