Ценовник

Велес - Куманово

19:50:00 - 22:15:00

во еден правец 0 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Велес - Врање

20:10:00 - 23:16:00

во еден правец 660 МКД

повратна 1000 МКД

студентски 0 МКД

Велес - Лесковац

20:10:00 - 00:24:00

во еден правец 780 МКД

повратна 1300 МКД

студентски 0 МКД

Велес - Ниш

20:10:00 - 01:34:00

во еден правец 840 МКД

повратна 1600 МКД

студентски 0 МКД

Велес - Јагодина

20:10:00 - 02:58:00

во еден правец 1200 МКД

повратна 1900 МКД

студентски 0 МКД

Велес - Белград

20:10:00 - 04:50:00

во еден правец 1440 МКД

повратна 2500 МКД

студентски 0 МКД

Белград - Велес

21:30:00 - 07:05:00

во еден правец 1440 МКД

повратна 2500 МКД

студентски 0 МКД

Врање - Велес

03:21:00 - 07:05:00

во еден правец 660 МКД

повратна 1000 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Велес

02:07:00 - 07:05:00

во еден правец 780 МКД

повратна 1300 МКД

студентски 0 МКД

Ниш - Велес

01:07:00 - 07:05:00

во еден правец 840 МКД

повратна 1600 МКД

студентски 0 МКД

Јагодина - Велес

23:10:00 - 06:50:00

во еден правец 1200 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Јагодина - Велес

23:31:00 - 07:05:00

во еден правец 1200 МКД

повратна 1900 МКД

студентски 0 МКД