Ценовник

Битола - Куманово

17:05:00 - 22:15:00

во еден правец 0 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Битола - Лесковац

17:28:00 - 00:24:00

во еден правец 1200 МКД

повратна 1800 МКД

студентски 0 МКД

Битола - Врање

17:28:00 - 23:16:00

во еден правец 1080 МКД

повратна 1600 МКД

студентски 0 МКД

Битола - Ниш

17:28:00 - 01:34:00

во еден правец 1380 МКД

повратна 2300 МКД

студентски 0 МКД

Битола - Белград

17:28:00 - 04:50:00

во еден правец 1800 МКД

повратна 3100 МКД

студентски 0 МКД

Битола - Јагодина

17:28:00 - 02:58:00

во еден правец 1560 МКД

повратна 2700 МКД

студентски 0 МКД

Белград - Битола

21:30:00 - 09:46:00

во еден правец 1800 МКД

повратна 3100 МКД

студентски 0 МКД

Врање - Битола

03:21:00 - 09:46:00

во еден правец 1080 МКД

повратна 1600 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Битола

02:00:00 - 09:20:00

во еден правец 1200 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Лесковац - Битола

02:07:00 - 09:46:00

во еден правец 1200 МКД

повратна 1800 МКД

студентски 0 МКД

Ниш - Битола

01:00:00 - 09:20:00

во еден правец 1380 МКД

повратна 0 МКД

студентски 0 МКД

Ниш - Битола

01:07:00 - 09:46:00

во еден правец 1380 МКД

повратна 2300 МКД

студентски 0 МКД

Јагодина - Битола

23:31:00 - 09:46:00

во еден правец 1560 МКД

повратна 2700 МКД

студентски 0 МКД